Velkommen

til kanon14, en podcast om kanonforfatterne med tilhørende undervisningsmateriale til brug i dansk på ungdomsuddannelser. Lyt til de enkelte afsnit ved at gå ind på en af forfattersiderne nedenfor. Her finder du også tidskoder, opgaver, ordforklaringer til det enkelte afsnit samt en linksamling til forfatterskabet. God lyttelyst.