Om Kanon14

Kanon14 er en podcast om kanonforfatterne med tilhørende undervisningsmateriale til brug i danskfaget på gymnasiale ungdomsuddannelser.

Materialet er rettet mod elever på ungdomsuddannelser med særligt henblik på at give elever med ordblindhed og læseudfordringer bedre forudsætninger og en større motivation for at forstå, analysere og fortolke tekster skrevet af kanonforfatterne.

Kanon14 er produceret af produktionsselskabet Lydtid, der producerer podcast til undervisningsbrug. Læs mere her.

Holdet bag Kanon14 er:

Tak til følgende eksperter, der har bidraget med deres store viden om de enkelte forfattere:

Tak til følgende lærere, der har deltaget i projektet med forsøgsklasser: Birgitte Lamb, Malene Lythe Voetmann, Sofie Lind Boeng, Bente With, Morten Mikkelsen og Asger Wille. Og tak til eleverne i de pågældende klasser, som har bidraget med god og nyttig viden i undersøgelser og flere fokusgruppe interview.

En stor tak til Nina Sofie Llorente Munck, der både har bidraget med forsøgshold og siddet i projektets advisory board. Og tak til Bodil Høg, Kamille Kej og Ditte Eberth Timmermann, der ligeledes har givet gode råd og faglig feedback i projektets advisory board.

En særlig tak til Sille Thisted Hermansen og Herman Mohr Eriksen fra ordblindeholdet på KVUC, der har siddet som elevrepræsentanter i projektets advisory board. Deres input, råd og vejledning har været uvurderlige.

Sidst men ikke mindst tak til Henrik Stibolt, Ingolf Gabold, Vigga Bro og Lene Bonné for gode råd og vejledning i at lave lydfortællinger.