Vejledning til elever

Hvad er kanon14?

Kanon14 er en podcast med et tilhørende undervisningsmateriale, som omhandler kanonforfatterne, men hvad betyder det egentlig? Ordet betyder i den her sammenhæng ikke kanon, som i en kanon, der kan skyde, men er en række af forfattere. Fælles for forfatterne er, at de er blevet udvalgt til at være fast pensum i danskundervisningen. Det har været et lovkrav siden 2005, hvor undervisningsministeriet nedsatte et udvalg med særlig viden om undervisning i dansk og litteratur. Udvalget skulle udpege forfattere i dansk litteratur, som de mente havde klassikerstatus og dermed var så vigtige, at alle elever burde kende til dem.

På gymnasiale ungdomsuddannelser drejer det sig om følgende 14 forfatterskaber:

Hvorfor skal vi læse kanonforfatterne?

Kanonlæsningen eller kanonbegrebet har været til debat lige siden. Nogle mente, det var godt at have en rettesnor for hvilke forfatterskaber, der var vigtige at kende til i dansk litteratur. Andre mente, det var udtryk for tvang og ensretning.

For hvem bestemmer egentlig, hvilke forfatterskaber, der har klassikerstatus og er vigtige at kende til? Hvorfor er der nogle forfatterskaber, som skal huskes, mens andre bliver glemt? Hvorfor indeholder listen kun én kvinde og tretten mænd? Bør elever og lærere have større medindflydelse på hvilke forfattere, de skal arbejde med i undervisningen? Dette er vigtige og relevante problemstillinger at debattere. Diskussionen har da også stået på lige så længe, jeg har undervist i dansk. Den største udfordring var dog for mig som lærer, hvordan man kunne arbejde med forfatterskaberne i undervisningen. Jeg oplevede ofte, at eleverne syntes de gamle forfatterskaber var svære at relatere til, og at teksterne var svære at forstå. Det gik desværre ud over elevernes motivation til at arbejde med forfatterskaberne i undervisningen til min store ærgrelse. Hvordan kunne jeg gøre forfatterskaberne og litteraturen, som jeg selv elsker og holder af, interessante for mine elever? Jeg besluttede, at producere en podcast til danskundervisningen, som giver et bud på, hvordan kanonforfatterne kan være relevante for elever i dag. Men hvorfor lave en podcast og ikke blot skrive en lærebog eller lave en hjemmeside eller noget helt tredje?

Hvad er hensigten med materialet?

I de seneste år har jeg oplevet, at flere og flere af mine elever får deres viden gennem podcast og lytter til podcast som underholdning. Samtidigt har jeg mødt en del elever, som ikke holder af at læse og som særligt er trætte af at læse på skærm.

Da jeg også er læsevejleder, har jeg desuden mødt mange unge ordblinde eller læseudfordrede elever. Elever der har måtte kæmpe for at tilegne sig viden gennem tekst, særligt når de skulle arbejde med litteraturhistorie og ældre tekster med et svært sprog. Derfor fik jeg ideen til, at elever ikke altid skal læse lektier, men også kan få mulighed for at lytte lektier. Jeg gik i gang med at producere denne podcast i samarbejde med en række af dygtige fagpersoner og lydfolk. Alt det kan du læse mere om her Om Kanon14.

Hvordan bruger du materialet?

Du kan både lytte til afsnittene enkeltvis, hvis du ønsker viden om særlig en af forfatterne, og du kan lytte til hele podcasten som en del af et sammenhængende forløb.

Vi anbefaler, at du lytter på dine høretelefoner eller Airpods, så du får den bedste lytteoplevelse.

Her på hjemmesiden finder du undervisningsmateriale til hver podcastafsnit under siden om den enkelte forfatter. Materialet består af

God lyttelyst!