Adam Oehlenschläger

Du kan lytte til enkelte passager af podcasten igen ved at klikke på linkene nedenfor med tidskoder.

Opgaver

1. Lav en illustration, der karakteriserer Adam Oehlenschläger som forfatter. Inddrag faglige pointer fra podcast-afsnittet, I har lyttet til.

2. Læs tekstuddraget nedenfor. Find tre til seks steder i teksten, hvor I kan se, at Oehlenschläger har skrevet teksten. Begrund jeres valg.

3. Lav en analyse og fortolkning af tekstuddraget med særlig fokus på fremstillingen af land og by.

4. Lav et kort indslag til en podcast, der skal omhandle, hvordan vi bruger naturen i kulturen i dag. I skal her lave en sammenligning med Oehlenschlägers fremstilling af naturen i sine digte.

Teksteksempel

Uddrag fra Adam Oehlensclägers digt ”Liebstes Mädchen” fra 1801

”Hvor kan man andet mellem Bøger og Tobak
Blandt det fordømte Kiøbenhavnske Pak.
Vil jeg gaae - da nødes mine Been
at vandre langs med rygende Rendesteen.
Vil jeg aande, da aander jeg Brændevinsdamp,
vil jeg see da skuer jeg Hør og Hamp
og Kræmmersvende og Vise Kiellinger
og Feieskarn og Æbleskrællinger
Vil jeg høre da skriges om Dagens Helte
som løb fra Slaget da hist det gieldte.
Gid jeg var døv og gid jeg var blind. //
At lugte falder mig aldrig ind!
Vil jeg føle - du store milde Gud
da griner mig hele Byen ud.
En herlig Stad, saa fuld af Heste
næst Helvede er det den allerbedste.
O Pige kunde jeg fra Kiøbenhavn
udile i din og Naturens Favn
da skulde saa blidt, saa saare fage
henrinde mit Livs snarttalte Dage.
hist! hvor mod grønne frugtbare Strande
frembølger Havets raskbølgende Vande
Hvor Naturen i Sielen med blid Magie
indtryller hele sin Harmonie.
Hvor Fuglen qviddrer sin muntre Sang
hvor Luften hensuser over Mark og Vang.
Hvor Bækken risler saa sølvklar, rolig
hvor Lunden vinker saa huld fortrolig
hvor Blomsternes milde balsamiske Duft
Bølger om i den sunde rene Luft.
Hvor Frugten saa smilende venlig rød
svulmer frem bag Bladene saftig og sød,
hvor man seer - o Himmel - den store Sphære
hvis Bølger, hvis Blomster, hvis Bakker, hvis Straae //
hvis Soel og hvis Maane, hvis himmelske Blaae
vidner høit om Skaberens himmelske Ære!”

Du kan læse resten af digtet her: https://bakkehussamlingen.dk/samlingen/bhm0357

Linksamling

Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/oversigt/zoehlenschlaeger00

Litteratursiden: https://litteratursiden.dk/forfattere/adam-oehlenschlager

Den Store Danske - Adam Oehlenschläger: https://denstoredanske.lex.dk/Adam_Oehlenschl%C3%A4ger

Danmarkshistorien: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/adam-oehlenschlaeger-1779-1850

Kalliope.org - Adam Oehlenschläger: https://kalliope.org/da/bio/oehlenschlaeger

Det kongelige bibliotek: https://tekster.kb.dk/text/adl-authors-oehlens-p-root

Bakkehussamlingen: https://bakkehussamlingen.dk/personer/oehlenschlager-adam