Guide til lærerer

Hvad er Kanon14?

Kanon14 er en podcast på 14 afsnit med tilhørende undervisningsmateriale. Podcasten omhandler de 14 kanonforfattere, der indgår som en del af pensum i danskfaget på ungdomsuddannelser. Det er lavet et afsnit for hver forfatter. På denne hjemmeside findes undervisningsmateriale til hver podcastafsnit under siden om den enkelte forfatter. Materialet består af

Der kan læses mere om projektet under Om Kanon14

Hvad er hensigten med materialet?

Hensigten med materialet har været at udarbejde et materiale, hvor elever med ordblindhed og elever med læseudfordringer sidestilles med andre elever ved brugen af lyd og mundtlighed som den primære formidlingsform. Jeg har ønsket at udvikle et samlet undervisningsmateriale, der giver eleverne en enkel indføring i kanonforfatterne. Jeg har desuden haft til hensigt at give et konkret bud på, hvordan forfatterskaberne kan være relevante for elever i dag.

Hvordan bruges materialet?

Eleverne kan afspille hver podcastafsnit under siden om den enkelte forfatter. Podcasten findes dog også på de mest anvendte podcastkanaler eksempelvis Apple Podcast, Podimo, Spotify m.m.

Eleverne kan lytte til podcasten på deres mobiltelefoner eller på deres bærbare. De skal her bruge høretelefoner for at få den bedste lytteoplevelse. Podcasten kan gives for som forberedelse hjemme, men kan også lyttes til i undervisningen.

Man kan ligeledes vælge at lytte til podcasten i fællesskab over højtalere som en form for radiobiograf.

Afsnittene kan både bruges i et samlet litteraturhistorisk forløb om kanonforfatterne eller bruges enkeltvis, hvis et forfatterskab eksempelvis indgår i et tematisk forløb eller lign.

Materialet kan bruges på alle niveauer i danskundervisningen på alle gymnasiale ungdomsuddannelser.

Opgaverne til podcasten findes under temasiderne om den enkelte forfatter. Opgaverne er opbygget efter ønsket om at inkludere elever med ordblindhed og elever med læseudfordringer

Opgaverne indeholder forslag til at arbejde med grafisk facilitering, hvor eleverne tegner visuelle modeller og udarbejder enkle illustrationer af de faglige pointer fra podcasten. Tanken er, at dette understøtter elevernes evne til selv at formulere faglige pointer og er et supplement til at tage noter.

Hvis eleverne udelukkende tager digitale noter, kan de tage billeder af illustrationerne, som lægges ind i deres noter eller på den platform, holdet benytter eksempelvis Google Classroom eller One Note. Alternativt kan eleverne bruge et tegneprogram, hvis de har adgang til det.

Desuden indeholder opgaverne forslag til, at eleverne selv udarbejder korte lydfiler. Formålet med dette er, at eleverne træner deres evne til at formulere sig mundtligt. Opgaverne lægger op til, at lydfilerne skal være enkle at producere med fokus på indhold og videreformidling af faglige pointer.

Der stilles desuden spørgsmål til, om der kan være andre forfattere, der vil kunne indgå i en ny kanon. Dette lægger op til en relevant diskussion om eksempelvis køn og udvælgelseskriterier.

God arbejdslyst